W raz z rozwojem zapotrzebowania rynku przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcje elementów małej architektury. Elementy te to: kosze betonowe, donice betonowe na kwiaty i inną roślinność, ławki miejskie i parkowe, słupki zaporowe, stoły do gry w tenisa, stoły parkingowe.

Podczas kilku lat produkcji elementów małej architektury firma systematycznie umacniała swoją pozycję na rynku, obecnie przedsiębiorstwo to jest największym producentem tego typu elementów na Śląsku i jednym z największych producentów w Polsce.